Allmänna köpvillkor

Allmänna köpvillkor

 

 

Allmänna köpvillkor gäller för smorgasbord.com som drivs av Smörgåsbord AB

org.nr 556233-8797.

Allmänt

Vid försäljning till konsument tillämpar Smörgåsbord AB Konsumentköplagen,

www.konsumentverket.se


Köparen måste vara myndig eller inneha målsmans tillstånd.
 
Betalningssätt

Klarna Checkout Villkoren hittar Ni på www.klarna.com/se

 
Beställning

 

Beställning av Smörgåsbord AB produkter sker via Smorgasbord.com. För att en beställning skall vara bindande för Smörgåsbord AB, måste beställningen skriftligen bekräftas av Smörgåsbord AB före genomförd leverans. Detta innebär bland annat att om produktsortiment utgått eller av annan anledning produkten inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Smörgåsbord AB inte skyldig att tillhandahålla sådan produkt trots att kunden beställt densamma enligt ovan.
 
På Smorgasbord.com ingår alltid moms i angivet total pris. Fraktkostnad tillkommer alltid vid beställning av produkter. Smörgåsbord AB levererar produkterna i samarbete med DHL Point. Leveranstiden är normalt 2 till 3 arbetsdagar.
Samtliga leveranser sker efter avisering. Vid utlämning/leverans av produkterna ska kunden alltid uppvisa legitimation. Endast personen med namnet på paketet får hämta ut det hos DHL ombudet.
 
Om en leveransförsening uppstår meddelas kunden via e-post eller telefonsamtal från Smörgåsbord AB. Kunden har alltid rätt att häva köpet vid långvariga leveransförseningar. Hävning av köp skall ske skriftligen via e-post till Smörgåsbord AB. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall Smörgåsbord AB leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Smörgåsbord AB. Smörgåsbord AB förbehåller sig därför rätten att friskriva sig från alla krav på ersättning från kunden gällande leveransförseningar.
Smörgåsbord AB ansvarar för transport till kunden, ex. om en produkt skadas eller kommer bort under leveransen. Kunden står för eventuell retur till Smörgåsbord AB.
Kunden har ansvar att anmäla eventuell transportskada till Smörgåsbord AB inom skälig tid. Smörgåsbord AB uppmanar kunden att anmäla skadan så snabbt som möjligt, för smidig hantering av ärendet. Kunden ansvarar för att avemballera och inspektera produkternas skick snarast efter mottagandet. Vid en transportskada skall kunden kontakta Smörgåsbord AB e-post: info@smorgasbord.com eller

Telefon 0854512600. Vid transportskada får kunden inte använda produkten och kunden måste behålla produktens emballage, så att hela paketet och produkten kan besiktigas vid handläggning av skadeärende.
 
Frakt debiteras med 99,- ink moms på köp via Klarna & kort.
 
Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokal. Ångerrätten gäller endast om produkten är i oförändrat skick men kunden har enligt lag rätt att hantera varan i den mån det krävs för att kunna säkerställa dess egenskaper och funktion. Vid nyttjande av ångerrätten har vi rätt att göra avdrag motsvarande den värdeminskning som uppstått till följd av att kund har hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. Värdeminskningen bedöms från fall till fall. Ångerfristen börjar löpa från den dag kunden har tagit emot produkten.
 
 
Reklamationer och serviceärenden

Vid reklamationer, service- och garantiärenden skall kunden kontakta

Smörgåsbord AB via e-post info@smorgasbord.com eller telefon 0854512600. Vid reklamation skall Smörgåsbord AB egna frakthandlingar användas. Kunden får frakthandlingarna genom att kontakta Smörgåsbord AB. Smörgåsbord AB kan inte ersätta fraktkostnad om kunden har skickat en reklamation på egen hand, utan att först ta kontakt med Smörgåsbord AB. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning skall betalas av kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köp-lagens regler.
 
Garanti och reklamationsrätt

Smörgåsbord AB säljer alla produkter med 1 års garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Fabrikationsfel skall konstateras av Smörgåsbord AB, varpå kunden erhåller fri reparation alternativt ny produkt. Produktgarantin gäller inte då Smörgåsbord AB inte kan hitta något fel på produkten eller då kunden har orsakat skadan själv. Produktgarantin gäller inte vid handhavandefel, felinställd produkt eller fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten. Kundens faktura eller kvittens gäller som garantibevis.
 
Personuppgifter

När du genomför ett köp på Smörgåsbord AB behöver du ange vissa personuppgifter för att vi ska kunna leverera varan till dig; namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden mot dig som kund, vid garantiärenden samt för försäljningsstatistik. Angiven

e-postadress används även för marknadsföring om du valt detta alternativ i dina kontoinställningar. Vid val av ett betalningssätt som kräver kreditupplysning (delbetalning och Klarna Faktura) krävs även personnummer utöver ovan nämnda uppgifter. 

Angivna personuppgifter sparas i vårt system i 10 år. 

Enligt föreskrifterna i Personuppgiftslagen (PUL) har du som kund hos oss rätt att få ett registerutdrag med information om vilka personuppgifter vi har registrerat om dig. För att få ett sådant utdrag vänligen kontakta oss på info@smorgasbord.com.
Smörgåsbord AB lämnar inte ut eller säljer personuppgifter vidare till tredje part. Tredjepart kan endast få tillgång till de uppgifter som är nödvändiga för att utföra särskilda tjänster för Smörgåsbord AB. I sådana fall undertecknas strikta avtal för att säkerställa informationssäkerheten. Smörgåsbord AB bestämmer dessutom alltid hur behandlingen av uppgifterna ska ske. 
 
Cookies

Liksom de flesta andra nätbutiker använder Smörgåsbord AB cookies. Användningen sker i enlighet med lagen om elektronisk kommunikation. En cookie är data som lagras i webbläsarens internminne och som ska ge dig en bättre och mer relevant användarupplevelse när du besöker en webbplats.
Smörgåsbord AB använder cookies bland annat för att kunna underlätta näthandeln för dig med tillgång till inloggning, kundvagn, genomförande av köp och automatisk visning av relevanta produkter på din sida. Vi använder också cookies till statistik för att lära oss mer om vad våra kunder är intresserade av, så att vi kan göra våra webbsidor ännu mer användarvänliga.
Om du vill undvika användning av cookies kan du ställa in webbläsaren på att inte godkänna cookies automatiskt. Tänk på att om du väljer att utesluta cookies så upphör flera av funktionerna på smorgasbord.com att fungera.
Informationen levereras aldrig till och görs aldrig tillgänglig för tredje part utanför vår koncern.
Genom att använda webbplatsen
www.smorgasbord.com. Samtycker du till användningen av cookies.
 
 
Tvister och lagval
På dessa köpvillkor skall svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer

Smörgåsbord AB Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer. Vid frågor gällande Smörgåsbord AB köpvillkor hänvisas kunden till Smörgåsbord AB

via e-post info@smorgasbord.com eller telefon 0854512600